Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering wordt ook wel de begrafenisverzekering genoemd.
 
Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen:
->  de natura-uitvaartverzekering
->  de kapitaalverzekering
Daarnaast bestaan er ook verzekeringen die een combinatie zijn van deze twee vormen. Deze verzekering bestaat meestal uit een natura-uitvaartverzekering, aangevuld met een kapitaalverzekering.

 

Natura-uitvaartverzekering

De natura-uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar verzorgt de uitvaart volgens een vastgesteld pakket. Hoe het dit vaste pakket eruit ziet, is precies omschreven in de polisvoorwaarden van de verzekering. De verzekeringsmaatschappij neemt dan alle zorg uit handen. Hij schakelt de begrafenisondernemer in en regelt alle zaken rond de begrafenis of crematie. Willen de nabestaanden bij een overlijden meer dan wat er in het pakket verzekerd is? Dan moet er extra worden bijbetaald. Wilt u meer dan wat in het pakket zit, dan moet u zich extra verzekeren. 

Uitvaart-kapitaalverzekering 

De kapitaalverzekering keert bij overlijden het geldbedrag uit, dat op de polis verzekerd is. Hoe hoog dat bedrag is, bepaalt u zelf op het moment dat u de verzekering afsluit. Met deze uitkering van de verzekering betalen de nabestaanden de uitvaart. U kunt bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag rekening houden met allerlei extra wensen. 

Voor wie?

De kapitaalverzekering sluit u af voor uzelf en eventueel voor uw partner. Vaak zijn kinderen vanaf 24 weken zwangerschap tot achttien jaar gratis meeverzekerd. Zij zijn dan meeverzekerd voor het hoogst verzekerde bedrag van een van de ouders.

Hoe wilt u het?

U kunt van tevoren bepalen hoe u de uitvaart geregeld wilt zien. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing voor een begrafenis of crematie of hoe de plechtigheid en de bijeenkomst daarna eruit zou moeten zien 

Wat kost het?

Uw eigen wensen bepalen de kosten van de uitvaart en de premie die u betaalt. Uitvaartverzekeringsmaatschappijen hebben daarvoor lijsten samengesteld die u kunt invullen. Dat kan op papier, maar ook op internet. 

Hoe betaalt u de premie?

De premie betaalt u periodiek, bijvoorbeeld per maand, kwartaal, halfjaar of jaarlijks. Maar u kunt ook kiezen voor een eenmalige koopsomstorting. Sommige verzekeringsmaatschappijen verhogen de uitkering met een jaarlijkse winstbijschrijving.

End FAQ

Meer weten over uitvaartverzekeringen?  Bekijk hier de productwijzer Uitvaartverzekeringen.