Info:

Deze website is er voor uw gemak. Er wordt steeds gewerkt aan de verdere uitbreiding. Kunt u iets nog niet direct vinden of zijn er zaken onduidelijk? Stel dan uw vraag. U kunt natuurlijk ook direct bellen. Voor een toelichting of zonodig een afspraak.

Snor-, Bromfiets of Scooter

Bromfietsen zijn er in allerlei soorten: automaten of versnellers (met gele kentekenplaat); snorfietsen of fietsen (met blauwe kentekenplaat). Als u een bromfiets, snorfiets of scooter hebt, dan is het verplicht deze te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. (Een WA-verzekering). Deze dekking vormt de basis van de verzekering. Als u dat wilt, kunt u de verzekering uitbreiden met een diefstal- of soms ook met een cascodekking. U bent dan gedekt voor schade aan de bromfiets of scooter.

–> Vraag hier een offerte aan voor een snorfiets-, bromfiets- of scooterverzekering.

Wat verzekert u mee?

De WA bromfietsverzekering dekt in ieder geval de schade die met de bromfiets wordt toegebracht aan derden. Daarnaast kunt u ervoor kiezen de volgende zaken mee te verzekeren:

»  Diefstal van de bromfiets;

»  Schade aan de bromfiets door een aanrijding, ook als u daaraan zelf schuldig bent;

»  Verhaalsrechtsbijstand

»  Ongevallenverzekering voor opzittenden

Een diefstaldekking voor een snorfiets, bromfiets of scooter?

Vooral het diefstalrisico van bromscooters is hoog. Daarom betaalt u vaak hoge premies en er is altijd een eigen risico bij diefstal. Ook worden door verzekeringsmaatschappijen extra eisen gesteld in de vorm van extra ART-goedgekeurde sloten met een bepaalde klasse-indeling. Deze extra eisen kunnen verschillen afhankelijk van met merk en type snorfiets, bromfiets of scooter. Een ART-slot klasse 3 is meestal een vereiste. Neem contact met ons op voor de eventuele extra eisen.

Een volledige casco of all-risks verzekering voor een bromfiets, snorfiets of scooter?

Er zijn slechts enkele verzekeringsmaatschappijen die de mogelijkheid bieden van een volledige cascodekking of een all-risksverzekering. Hierbij geldt hetzelfde als bij een diefstaldekking, alleen kunnen de gestelde eisen en de eigen risico’s nog hoger zijn. 

Verhaalsrechtsbijstand:

Deze verzekering biedt bijstand bij het verhalen van materiële schade die u lijdt door een ongeval met de bromfiets

Ongevallenverzekering voor opzittenden:

Per opzittende (maximaal twee) wordt na een ongeval met de verzekerde bromfiets uitgekeerd: € 2.500,- na overlijden en maximaal € 12.500,- bij blijvende invaliditeit.

Let op:

»»  De verzekeringsmaatschappij berekent de premie apart voor het WA-gedeelte en het cascogedeelte. Voor de WA-premie kijkt de verzekeraar of de bromfiets versnellingen heeft. In dat geval is de WA-premie meestal hoger. De cascopremie is gekoppeld aan de cataloguswaarde. 

»»  Soms houdt een verzekeringsmaatschappij rekening met de leeftijd van de bestuurder bij het bepalen van de premie.

»»  Ook het WA-risico van koeriersdiensten is hoog. Veel verzekeraars dekken dat risico namelijk niet. Dit geldt onder andere voor pizzabezorgers. Gebruik de eigen brommer dus niet voor het zakelijk bezorgen van pizza’s. 
»»  Wilt u accessoires meeverzekeren? Dan betaalt u daarvoor een meerpremie. Accessoires dalen ieder jaar in waarde. Kijk daarom regelmatig of dat deel van je verzekering nog wel lonend is.

»»  Het opvoeren van brommer en scooter heeft gevolgen voor de verzekering. Een opgevoerde brommer of scooter kan een gevaar op de weg zijn, niet alleen voor de bestuurder. Deelname aan het verkeer met een opgevoerd vervoermiddel is daarom strafbaar. Het voertuig voldoet immers ook niet meer aan de wettelijke vereisten. De eventuele schade aan een opgevoerde brommer of scooter is dus uiteraard niet gedekt op de verzekeringspolis. Overigens worden niet alle voertuigen die iets harder rijden dan in de wettelijke eisen is bepaald, door de wetgever/politie/verzekeraars als onwettig opgevoerd beschouwd. Als niet aan een voertuig is gesleuteld kan immers ook een afwijking van vijf kilometer ontstaan. Dergelijke afwijkingen worden dus niet bekeurd en hebben geen gevolgen voor de verzekering

End FAQ

Terug ««