Info:

Deze website is er voor uw gemak. Er wordt steeds gewerkt aan de verdere uitbreiding. Kunt u iets nog niet direct vinden of zijn er zaken onduidelijk? Stel dan uw vraag. U kunt natuurlijk ook direct bellen. Voor een toelichting of zonodig een afspraak.

Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich van rechtshulp. In welke gevallen u zich op rechtshulp kunt beroepen, hangt af van de gekozen soort verzekering.  

Een verzekering kan worden ondergebracht bij een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar (een verzekeringsmaatschappij die alleen rechtsbijstand uitvoert), maar kan ook in een pakket worden afgesloten.

–> Informeer bij ons naar de voordelen van een pakket en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van de onderdelen die u kiest, bent u bijvoorbeeld verzekerd voor geschillen op het gebied van:

»  verkeer

»  consument

»  wonen en werken,

»  inkomen. (Hieronder valt ook fiscaliteit en sociale wetgeving.)

U heeft recht op juridische bijstand door de jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Daarnaast valt onder de dekking:

-   de kosten van externe deskundigen of soms van advocaten. 
    (raadpleeg voor de spelregels rondom het inschakelen van een advocaat de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekeraar)
-   de kosten van een gerechtelijke procedure.

Hoe bent u verzekerd?

Met andere woorden: Wat heeft u nodig? Welke onderdelen (modules) voor u van belang zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Stel uzelf de volgende vraag: Verwacht ik conflicten op een onderdeel dat hieronder is genoemd? 

»  Verkeer: bijvoorbeeld schade en ongeval in het verkeer; koop en verkoop van een (motor)voertuig bij een officiële dealer; geschillen die rechtstreeks verband houden met een sleep- of vervoersovereenkomst; de verzekering van uw voertuig

» Gezondheid: bijvoorbeeld conflicten over gezondheid als u letsel heeft opgelopen; fouten bij medische behandeling of verzorging; beroepsziekte of bedrijfsongeval; geschillen over contracten; conflicten rondom verzekeringen.

» Vakantie: bijvoorbeeld vervoer naar en van uw reisbestemming; geschillen over de gehuurde accommodatie; conflicten over afgesloten reis- of annuleringsverzekering.

» Personenrecht & ouderschap: denk bijvoorbeeld aan zaken over ouderschap of  erfrecht.

» Werken: bijvoorbeeld Arbeidsgeschillen; Tuchtzaken in relatie tot uw werk; Ambtenarenrecht.

» Pensioen & sociale zekerheid; denk bijvoorbeeld aan geschillen met uw werkgever en/of een uitvoeringsorganisatie over uw eigen pensioen.

» Als consument: denk bijvoorbeeld aan conflicten die voortkomen uit aankopen/afnemen van goederen en diensten

» Wonen: bijvoorbeeld (ver)koop, bezit, van een eigen (vakantie)woning; (ver)bouwen door een aannemer; conflict met buren; hulp bij conflicten met plaatselijke of landelijke overheid in Nederland; of verhuur van een woning

» Vermogen en belasting: bijvoorbeeld Hulp bij conflicten over vermogensbeheer; belastingzaken; onroerend goed; mediation bij echtscheiding

Wat kost de verzekering?

Dat hangt af van het soort verzekering en de onderdelen die verzekerd zijn. Ook is dit afhankelijk van de aanbieder waar u de verzekering sluit. Maak een afweging welke zaken u belangrijk vindt en sluit op basis daarvan de verzekering af. In het algemeen geldt dat de jaarpremie dikwijls lager is dan het ‘uurloon’ van een advocaat

Wanneer geen dekking:

U kunt geen beroep doen op de rechtsbijstandverzekering ……
->  bij conflicten die al speelden;
->  waar een conflict was te verwachten, vóórdat u de verzekering afsloot.

Wachttijd

De meeste verzekeraars hanteren daarom een wachttijd. Deze wachttijd gaat in nadat u de verzekering afsluit. Meestal varieert deze tijd van zes weken tot drie maanden. De wachttijd geldt voor zaken die in de polis worden genoemd.

Heb ik bij elk conflict recht op bijstand?

Dat hangt ten eerste natuurlijk af van de soort verzekering die u heeft afgesloten. Hebt u de juiste verzekering, dan bekijkt de verzekeraar of u geheel of gedeeltelijk in uw gelijk staat. Zo ja, dan krijgt u bijstand. 

Soms staat in de polis dat u bijstand krijgt als er ‘een redelijke kans op succes’ is. Voor bepaalde conflicten is er een beperkte dekking. Bijvoorbeeld bij strafzaken. Dit staat dan uitdrukkelijk in de polis. Deze voorwaarden zijn dus belangrijk!
Welke verschillende rechtsbijstandverzekeringen (modules) bestaan er?
Dat verschilt per verzekeraar. Alle verzekeraars bieden in ieder geval de meest voorkomende verzekeringen aan. Zoals verkeersrechtsbijstand en gezinsrechtsbijstand.

Een verzekering kan worden ondergebracht bij een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar (een verzekeringsmaatschappij die alleen rechtsbijstand uitvoert), maar kan ook in een pakket worden afgesloten.

End FAQ

Klik hier voor de productwijzer rechtsbijstandsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars.

Terug »»